محرمانگی بین شرکت و کسب و کار

محرمانگی بین شرکت و کسب و کار

خرید و دانلود 75000 تومان

این قرارداد در جهت حفظ اطلاعات محرمانه شرکت در جريان همكاري با استارتاپ تنظیم شده است.در قرارداد عدم افشای اطلاعات( NDA)طرفین تعهد می نمایند در صورتی که اطلاعاتی را در خصوص کار مشترک در اختیار گرفتند (که شرح آن اطلاعات همواره در قرارداد تعریف خواهد شد) ،از افشای آن به شخص ثالث خودداری نمایند. تمامی قراردادهای منتشر شده در آپلا با پشتیبانی یک هفته ای به صورت کاملا رایگان منتشر می شوند. در داخل فایل قرارداد، نسخه PDF و Docx قرار گرفته است که در صورت نیاز می توانید از فایل قابل ویرایش استفاده کنید.