تهیه پیش نویس اولیه

 در تنظیم و انعقاد قراردادهای بین المللی اولین گام تعیین اهداف و نحوه رسیدن به آن می باشد، برای رسیدن به اهداف مورد نظر قرار داد باید ابتدا طراحی شود و سپس مبتنی بر آن شروط قراردادی تنظیم گردد؛ پس از تعیین چارچوب کلی قرارداد و تعیین اهداف و نظرات طرفین معمولاً یکی از آن طرف این وظیفه پیدا می کند ،که پیش‌نویس اولیه قرارداد را برای مذاکرات بعدی تهیه نماید. از آن جایی که تهیه پیش‌نویس کاری سخت و بسیار حساس و هزینه‌بر است. بسیاری از طرف های خارجی ترجیح می دهند با توجه به حساسیت این موضوع پیش نویس قراردادی را تهیه کند و طرف ایرانی معمولاً ترجیح می‌دهند که نسبت به پیش نویس ارائه شده توسط طرف خارجی اظهار نظر نماید.

 اصولاً تهیه پیش نویس موجب می شود که در مذاکرات بعدی طرف تهیه کننده پیش نویس نسبت به طرف دیگر دارای قدرت مذاکره کنندگی بیشتری باشد و به همین دلیل می توانند نظر خود را به نوعی به طرف دیگر تحمیل کند، پس تهیه پیش نویس  دارای اهمیت بسیار بالایی در تنظیم یک قرارداد بین المللی می باشد. در تهیه پیش‌نویس اولیه قراردادهای که سابقه آن در همان موضوع یا مشابه آن منعقد شده بسیار سودمند است قراردادهای نمونه به خصوص آنهایی که توسط سازمان های بین المللی و یا شرکت های بزرگ تهیه شده بسیار مفید هستند، که این امر بسیار در توجه طرفین به نکات مهم قراردادی کمک می کند.تصویری از قرارداد بین المللی و بیان نکات آن در آپلا

 توافقات مقدماتی در قرارداد بین المللی

 توافق های مقدماتی به مجموعه ای از قولنامه ها، قراردادها، توافقنامه ها، موافقت‌نامه‌های یادداشت تفاهم ها، پروتکل ها و غیره اطلاق می شود که دلالت بر قصد طرفین نسبت به پیگیری انجام مذاکره و یا نهایی کردن یک یا چند قرارداد در آینده دارد؛ کلیه توافق های مقدماتی در این امر مشترک هستند که بناست قرارداد در آینده بین طرفین منعقد گردد که در واقع آن قرارداد تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین خواهد بود ،توافق های مقدماتی گامی جهت رسیدن به آن قرارداد نهایی می باشد.

 این توافق ها و قراردادهای مقدماتی ممکن است مختصر و یا برعکس بسیار پیچیده و مفصل باشد این توافق ممکن است حاوی کلیه شروط اساسی قرارداد آتی بوده و یا صرفاً حاوی یکسری تعهدات مبهم و کلی باشد. در برخی از توافق های مقدماتی طرفین به صراحت پیش‌بینی می‌کنند که توافقنامه آنان فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و صرفاً برای بیان خواست و تمایل طرفین مبنی بر انجام مذاکره و انتقاد قرار داده است و در صورت رسیدن به توافق و پس از آن انجام قرارداد نهایی می باشد.

 برخی از مواقع توافقنامه های مقدماتی جهت ثبت و ضبط آن دسته از شروط قراردادی است که تاکنون مورد مذاکره و توافق طرفین قرار گرفته است این توافقنامه ها به این جهت تنظیم می‌شود که طرفین می‌توانند آسوده خاطر روی شروع به باقیمانده متمرکز شوند و از دور و تسلسل در مذاکرات اجتناب نمایند تا بتوانند به سرعت به توافق نهایی برسد. همچنین در برخی دیگر از توافق نامه های مقدماتی شیوه‌ای انجام مذاکرات ترکیب هیئت مذاکره کننده تعداد جلسات و نحوه حل و فصل موضوعات و همچنین نحوه رسیدن به توافق نهایی در آن مشخص می‌شود که  که ثبت و ضبط این موضوعات در توافقنامه های مقدماتی موجب می شود که طرفین تمرکز خود را نسبت به آینده قرار داد از دست ندهند.

 در نهایت توافق های مقدماتی روز به روز در زندگی اقتصادی و تجاری اهمیت بیشتری پیدا می کند، این امر روز به روز در روابط تجاری بین المللی بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تشکیل شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری یا joint venture و امثال آن دارای اهمیت ویژه ای است.