درباره ما

تقریبا چندسالی است که در ایران استارتاپ ها به صورت چشمگیر شروع به فعالیت کرده اند، مانند هر اکوسیستم نوپای دیگر، این اکوسیستم نیز با مشکلات عدیده ای در مسیر رشد خود مواجه است که یکی از اصلی ترین این مشکلات، نبود مرجع حقوقی مناسب برای این اعضای این اکوسیستم است. تیم آپلا با آگاهی از این دسته مشکلات، اقدام به ایجاد مرجعی برای کسب و کارهای نوپا کرده است که به صورت اخص، برروی مسائل حقوقی این دسته از کسب و کارها متمرکز است.

آپلا، با تکیه بر تیم حقوقی حاذق خود، و با چشم انداز حقوق تجارت توانسته است برای ایجاد این مرجع حقوقی، پایه ریزی کند. تیم ما از چند دانشجوی حقوق دانشگاه تهران و وکلای به نام دادگستری و همچنین متخصصین حوزه کسب وکارهای نوپا تشکیل شده است.

تمامی قراردادهای منتشر شده توسط تیم آپلا، توسط وکلای با تجربه دادگستری و آشنا به فضای کسب و کارهای نوپا تدوین شده است.

ما هرروز خودرا وقف این کرده ایم که فضای قانونی را برای تمامی کسب و کارهای نوپا تسهیل کنیم. از همراهی شما با آپلا، بی اندازه ممنونیم.