قرارداد همکاری با طراح گرافیک

قرارداد همکاری با طراح گرافیک

این قرارداد به منظور همکاری مابین طراح گرافیک و کسب و کار نوپا (استارتاپ) تدوین شده است. در این قرارداد دو پیوست وجود دارد که در پیوست اول، می بایست نام و مشخصات افرادی که میتوانند بر قرارداد نظارت داشته باشند و عضو کسب و کار ذکر شده در قرارداد هستند ذکر شود. هدف تدوین این پیوست آن است که دیگر افراد شاغل در کسب و کار بتوانند بر محتوی قرارداد نظارت داشته باشند. در پیوست دوم می بایست شرح وظایف طراح به تفضیل مشخص شود .

تمامی قراردادهای منتشر شده در آپلا با پشتیبانی یک هفته ای به صورت کاملا رایگان منتشر می شوند. در داخل فایل قرارداد، نسخه PDF و Docx قرار گرفته است که در صورت نیاز می توانید از فایل قابل ویرایش استفاده کنید.

رایگان – خرید