قرارداد همکاری میان کسب و کار با مسئول برگزاري همایش/کارگاه

قرارداد همکاری میان کسب و کار با مسئول برگزاري همایش/کارگاه

خرید و دانلود 140000 تومان
80000 تومان

این قرارداد در جهت همکاری ميان کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) با مسئول برگزاري همایش/کارگاه تنظیم شده است.
به موجب مفاد این قرارداد ، برگزاري یک رویداد اعم از همایش، جشن، افتتاحیه به مسئول برگزاري واگذار می شود و بر این اساس وظیفه تامین مکان، مجری، وسایل پذیرایی، چاپ دعوت نامه و سایر خدمات مرتبط را بر عهده دارد.
در این قرارداد مطابق پیوست اول، می بایست نام و مشخصات افرادی که میتوانند بر قرارداد نظارت داشته باشند و عضو کسب و کار ذکر شده در قرارداد هستند ذکر شود. هدف تدوین این پیوست آن است که دیگر افراد شاغل در کسب و کار بتوانند بر محتوای قرارداد نظارت داشته باشند.
تمامی قراردادهای منتشر شده در آپلا با پشتیبانی یک هفته ای به صورت کاملا رایگان منتشر می شوند. در داخل فایل قرارداد، نسخه PDF و Docx قرار گرفته است که در صورت نیاز می توانید از فایل قابل ویرایش استفاده کنید.

800,000 ریال – خرید