کد تخفیف 40% به مناسبت افتتاح جدید وبسایت برای همه قراردادها و پکیج ها : newwebsite

            
                
                        

قرارداد برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل

                    
این قرارداد به منظور همکاری مابين يك کسب و کار نوپا (استارتاپ) با برنامه نویس اپلیکیشن تدوین شده است. در این قرارداد دو پیوست وجود دارد که جزييات مربوط به وظايف برنامه نویس به تفصيل در پيوست شماره ٢ اين قرارداد ذكر شده است.همچنين در پیوست اول، می بایست نام و مشخصات افرادی که میتوانند بر قرارداد نظارت داشته باشند و عضو کسب و کار ذکر شده در قرارداد هستند ذکر شود. هدف تدوین این پیوست آن است که دیگر افراد شاغل در کسب و کار بتوانند بر محتوی قرارداد نظارت داشته باشند.
                

اولين اقدام حقوقي براي يك كسب و كار نوپا چيست؟

ابتدا بايستي هم بنیانگذاران استارتاپ باهم توافق کنند که معامله بین آن ها چیست و قراردادي مشخص، واضح و بدون ابهام با عنوان قرارداد هم بنيان گذاران استارتاپ منعقد کنند. درصورتي عدم تنظيم قرارداد مدون امكان بروز مشکلات متعددي وجود دارد، به خصوص در زمانی که استارتاپ رشد کند و وارد فازهای بعدی شود.

آیا مفهموم مدت قرارداد با مدت اجرای تعهد متفاوت است؟

این دو باهم متفاوت است. اما متاسفانه در عرف یا بعضا در قراردادها این دو باهم خلط و یا جابجا به کاربرده می شوند و طبیعتا آثار مهمی هم بر آنها .... است که ما کدام یک را انتخاب کنیم؟ ما وقتی مدت تعیین می کنیم، مدت قرارداد را تعیین کنیم یا مدت اجرای تعهدات را؟ منظور از مدت قرارداد این است که اگر مدت تمام شد و دیگر رابطه قراردادی بین دونفر وجود ندارد، درحالیکه وقتی صحبت از مدت اجرای تعهد می شود به این معناست که متعهد باید در ظرف زمانی تعهد را انجام دهد و اگر تعهد را انجام نداد، طلبکار می تواند متعهد را ملزم کند و خسارت تاخیر را هم از او در چارچوب رابطه قراردادی مطالبه کند. در عرف غالبا منظور مدت اجرای تعهد می باشد حتی اگر عبارت " مدت قرارداد " را بیاوریم، اما قاضی ممکن است کشف کند منظور طرفین مدت اجرای تعهدات بعنوان منظور واقعی آنها بوده ولی بهرحال بهتر اسن این عناوین را دقیق بکار ببریم تا از تفاسیر متعارض جلوگیری کنیم.

آیا ذکر مدت در تمام قراردادها لازم است؟

خیر، چون در شرایط عمومی اعتبار قرارداد که در ماده 190 قانون مدنی صراحتا مطرح شده، بحث ذکر مدت جزو شرایط ضروری اعتبار و صفت یک قرارداد بیان نشده. اما در موارد خاصی استثنائا ذکر مدت ضروری است و اگر ذکر نشود می تواند منتج به بطلان قرارداد شود. از جمله این موارد بحث اجاره املاک است. برای اینکه مشخص شود چه میزان منافعی از مالک به مستاجر منتقل می شود، حتما باید مدت ذکر شود. اما بعنوان یک فاده کلی ذکر مدت ضروری نیست.

آیا ایده قابل ثبت میباشد؟

در نظام حقوقی ما ایده قابل ثبت نیست ولی به این معنا نیست که قابلیت نقل و انتقال نداشته باشد. بهرحال ایده ممکن است ارزش مالی داشته باشد و طرفین می توانند توافق کنند آنرا منتقل کنند. البته مهمترین ایرادی که در نقل و انتقال آن وجود دارد این است که ایده با افشا ارزش خود را ازدست می دهد. یعنی از یک طرف ما برای انتقال ایده مجبوریم آنرا افشا کنیم و از طرفی وقتی افشا میکنیم در معرض این قرار می گیرد که شخص، دیگر ایده را خریداری نکند. برای همین در قراردادهایی که مربوط به مالکیت فکری است قبل از اینکه وارد قرارداد اصلی شویم باید قرارداد محرمانگی منعقد کنیم و شخص متعهد می شود که اطلاعاتی را که در اختیارش قرار می گیرد را دردسترس کسی قرار ندهد.

مفهوم داوری چیست و تفاوت آن با دادرسی در دادگستری چیست؟

داوری یک فرایند توافقی است جهت حل و فصل اختلافات و مهمترین تفاوتی که با دادرسی و رسیدگی قاضی در دادگستری دارد اینست که منشا صلاحیت داور توافق طرفین است. درحالیکه، قاضی منصوب حاکمیت است و یک پروسه دادرسی داریم که یک پروسه الزام آور است و متضمن تشریفات خاص خودش می باشد. بنابراین مهمترین تفاوت داوری با دادرسی در دادگستری منشا صلاحیت کسی است که به اختلاف رسیدگی می کند. اصل بر صلاحیت دادگستری است اما داور زمانی صالح است که به دعوا رسیدگی کند که طرفین توافقی در این خصوص داشته باشند.

آیا تمامی قراردادهای حوزه کسب و کار قابلیت داوری دارند ؟

به عنوان یک قائده کلی اصل بر قابلیت ارجاع دعاوی به داوری است. در قانون آیین دادرسی مدنی برخی از دعاوی استثنا شده اند، مانند ورشکستگی که به دلیل ارتباطی که نظم عمومی اقتصادی دارد امکان ارجاع به داوری وجود ندارد. در خصوص بخش عمومی و اموال دولتی محدودیت هایی در خصوص ارجاع به داوری وجود دارد که حسب مورد با اطلاع یا تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . به صورت کلی در حوزه کسب و کار محدودیت های زیادی در خصوص ارجاع به داوری وجود ندارد.

آیا ذکر مدت در تمامی قرارداد ها لازم است ؟

خیر، در شرایط عمومی اعتبار قراردادها که به صراحت در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مطرح شده بحث ذکر مدت جزو شرایط ضروری اعتبار و صحت یک قرارداد بیان نشده اما در موارد خاصی استثنائا ذکر مدت ضروری است و اگر ذکر نشود می تواند منجر به بطلان قرارداد شود مانند اجاره املاک

کدام شیوه بهترین شیوه حل اختلاف برای قراردادهای مربوط به کسب و کارهای نوپاست ؟ داوری و یا مراجع صالح ؟

بدون شک مطمئن ترین روش حل اختلاف برای این دسته از قرارداد ها، استفاده از شیوه داوری است. جدا از صرفه جویی در زمان و هزینه، با انتخاب شیوه داوری میتوانید ازین مطمئن شوید که داور موردنظر دانش کافی را در زمینه مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا داراست

برای کسب اطلاعات در حوزه قوانین استارتاپ ها، به کدام منابع می توان مراجعه کرد ؟

در حال حاضر مجموعه قوانین کار، امور ثبتی، بیمه، مالیات، تجارت، تجارت الکترونیک و جرایم رایانه ای و همچنین قانون مدنی بهترین منابع قانونی موجود در نظام حقوقی ایران برای کسب و کارهای نوپا به شمار می روند.

بهترین صورت ثبت شرکت برای استارتاپ ها کدام است؟

در حال حاضر و با توجه به قوانین موجود، بهترین صور و انواع شرکت ها برای تبدیل استارتاپ ها به شرکت، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود هستند.

اولين اقدام حقوقي براي يك كسب و كار نوپا چيست؟

ابتدا بايستي هم بنیانگذاران استارتاپ باهم توافق کنند که معامله بین آن ها چیست و قراردادي مشخص، واضح و بدون ابهام با عنوان قرارداد هم بنيان گذاران استارتاپ منعقد کنند. درصورتي عدم تنظيم قرارداد مدون امكان بروز مشکلات متعددي وجود دارد، به خصوص در زمانی که استارتاپ رشد کند و وارد فازهای بعدی شود.

آیا مفهموم مدت قرارداد با مدت اجرای تعهد متفاوت است؟

این دو باهم متفاوت است. اما متاسفانه در عرف یا بعضا در قراردادها این دو باهم خلط و یا جابجا به کاربرده می شوند و طبیعتا آثار مهمی هم بر آنها .... است که ما کدام یک را انتخاب کنیم؟ ما وقتی مدت تعیین می کنیم، مدت قرارداد را تعیین کنیم یا مدت اجرای تعهدات را؟ منظور از مدت قرارداد این است که اگر مدت تمام شد و دیگر رابطه قراردادی بین دونفر وجود ندارد، درحالیکه وقتی صحبت از مدت اجرای تعهد می شود به این معناست که متعهد باید در ظرف زمانی تعهد را انجام دهد و اگر تعهد را انجام نداد، طلبکار می تواند متعهد را ملزم کند و خسارت تاخیر را هم از او در چارچوب رابطه قراردادی مطالبه کند. در عرف غالبا منظور مدت اجرای تعهد می باشد حتی اگر عبارت " مدت قرارداد " را بیاوریم، اما قاضی ممکن است کشف کند منظور طرفین مدت اجرای تعهدات بعنوان منظور واقعی آنها بوده ولی بهرحال بهتر اسن این عناوین را دقیق بکار ببریم تا از تفاسیر متعارض جلوگیری کنیم.

تست میکنیم

برای شروع همکاری با یه شرکت بزرگ و دادن ایده، چه کاری باید از قبل انجام داد تا مطمئن باشیم ایده مون لو نمیره و خود شرکت اقدام به انجام اون به تنهایی نکنه؟

                    
            

نمونه قرارداد

قیمت 80000 تومان
        
تماس

تهران - طرشت - تیوان

02128421205