کد تخفیف 40% به مناسبت افتتاح جدید وبسایت برای همه قراردادها و پکیج ها : newwebsite

بسته های حقوقی حمایتی از استارتاپ ها!

1 ماهه !
بسته شروع حقوقی
 • قرار داد تولید محتوا
 • قرار داد همکاری با برنامه نویس وبسایت
 • قرار داد همکاری با طراح گرافیک
 • قرار داد همبنیان گذاران
 • 30 ساعت مشاوره رایگان
 • 4 تنظیم و بررسی قرارداد
1 ماهه !
بسته صفحه قوانین و محصول
 • 1 ساعت مشاوره رایگان
 • 4 تنظیم و بررسی قرارداد
1 ماهه !
بسته ثبت برند و شرکت
 • قرار داد تفاهمنامه سهامداران
 • 1 ساعت مشاوره رایگان
 • 3 تنظیم و بررسی قرارداد
1 ماهه !
بسته توسعه محصول
 • قرار داد همکاری کسب و کار با بازاریاب
 • قرار داد همکاری با طراح رابط کاربری(UI)
 • قرار داد تولید محتوا
 • قرار داد برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل
 • قرار داد همکاری با برنامه نویس وبسایت
 • 1 ساعت مشاوره رایگان
 • 2 تنظیم و بررسی قرارداد
1 ماهه !
بسته سرمایه گذاری
 • قرار داد همکاری با یابنده سرمایه گذار
 • قرار داد عدم تعارض ( NCA )
 • قرار داد محرمانگی بین شرکت و کسب و کار
 • قرار داد محرمانگی بین شرکت و شخص
 • قرار داد محرمانگی بین دو شرکت
 • قرار داد تفاهمنامه سهامداران
 • 1 ساعت مشاوره رایگان
 • 3 تنظیم و بررسی قرارداد
1 ماهه !
بسته شروع کسب و کار
 • قرار داد عدم تعارض ( NCA )
 • قرار داد محرمانگی بین دو کسب و کار
 • قرار داد محرمانگی بین کسب و کار و شخص
 • قرار داد محرمانگی بین شرکت و کسب و کار
 • قرار داد همبنیان گذاران
 • 1 ساعت مشاوره رایگان
 • 7 تنظیم و بررسی قرارداد