تخفیف ویژه جمعه سیاه آپلا

 

پکیج خدمات آپلا، مخصوص حراج جمعه سیاه :

  • 5 تا قرارداد بانک مجموع ارزش درحدود 450,000 تومان
  • یک تنظیم اختصاصی به ارزش 700,000 تومان
  • یک ساعت مشاوره به ارزش 60,000 تومان
  • مجموع : 1,210,000 تومان
  • مبلغ با تخفیف ویژه : 600,000 تومان

 

پس از پرداخت، با شما تماس گرفته خواهد شد و نحوه دریافت خدمات بطور کامل به شما توضیح داده میشود.